logo EWA
Fighting women harassment and discrimination in sports ...
Изберете държавата си
BE BG CY EL IT LT LV TR

Информационно бюро Централизирано информационно бюро за жени в спорта

Целта на Централизираното информационно бюро за жени спортистки (наричано по-долу – Информационно бюро) е да гарантира, че всяко свързано със спорт работно място има политика, която е ориентирана да се справя с проблема с тормоза и насилието.

Информационното бюро определя практическите стъпки, които могат да бъдат предприети от спортни организации, спортисти и членове на техните семейства, мениджъри, треньори, съдии и други, участващи в сектора, за намаляване, предотвратяване и смекчаване на свързаните с тормоз действия и за борба с насилието, злоупотребата и дискриминацията срещу жените в спорта. Стъпките отразяват мерките за превенция към спортните организации и мерките за превенция/помощ на жените в спорта. За да започнете и да получите търсената информация, е необходимо да попълните формата за запитване.

In order to start and get wanted information, it is necessary to fill the Enquiry form.

ВСЯКА предложена помощ е безплатна.

Форма за запитване:

 

Мерки за превенция от страна на спортните организации

Политика за превенция на тормоз и насилие

Спортните организации трябва да се стремят да създадат и запазят среда, в която служители, спортисти, треньори, членове и други заинтересовани лица се третират с достойнство и уважение. В тази среда не трябва да има потисничество и експлоатация.

Следователно, спортната организация трябва да има политика за превенция на тормоз и насилие и всички хора, свързани със спортната организация, трябва да бъдат обхванати и трябва да се очаква те да спазват съответната политика.

Информационното бюро предоставя проектната версия на политиката на спортните организации за тормоз и превенция на насилие, която може да бъде приета, редактирана при необходимост и свободно използвана от всяка спортна организация в ЕС.

Изтеглете документа

Правила за предотвратяване на тормоза и насилието в спортната организация

Целта на Правилата за предотвратяване на тормоза и насилието в спортната организация (наричани по-долу – Правила) е да предоставят общи насоки (със консултативен характер и информационно съдържание) за справяне с превенцията на тормоза и насилието в спортните организации. По-конкретно, те се стремят да отговорят на въпроси по отношение на превенцията и/или проявите на тормоз и насилие на работното място и/или спортната среда.

Тези правила са предназначени да служат като основен референтен инструмент за различните местни, регионални, национални мащаби и за различните видове и нужди на спортни организации.

Информационното бюро предоставя черновата версия на Правилата, която може да бъде приета, редактирана при необходимост и свободно използвана от всяка спортна организация в ЕС.

Изтеглете документа

Мерки за превенция/помощ на спортистите

Жените в спортния сектор, подложени на насилие, трябва да имат възможността да се свържат с някой, който търси подкрепа и превенция на насилието. За да подкрепи и помогне на жените подложени на тормоз и насилие, проектът EWA стартира Национална информационна служба за препращане.

Какво представлява Националната информационна служба за препращане?

Това е процесът, предлагащ подкрепа на жертвите на насилие и дискриминация в спорта чрез предоставяне на доверени контакти на местни организации за правата на жените, доставчици на правни услуги и други ресурси, свързани с помощта и подкрепата на жените в спорта. Всяка партньорска организация в проект EWA работи като национално звено за контакт и е разработила сътрудничество с организации, което би могло да помогне за предотвратяване или справяне с възникнали обстоятелства на тормоз и насилие.

Всяка жена (служител, спортист, треньор, член или друго заинтересовано лице) от спортна организация, която ще използва тази услуга ще бъде третирана с уважение и професионализъм. Поверителността ще се спазва стриктно от националните звена и организациите за подкрепа. Получената информация ще се използва, съхранява и унищожава в съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз. Записите от запитванията ще бъдат използвани само за статистически данни, без разкриване на лични данни.