logo EWA
Fighting women harassment and discrimination in sports ...
Pasirinkite savo šalį
BE BG CY EL IT LT LV TR

Pagalbos linija Centralizuota tarpusavio pagalbos linija sportuojančioms moterims

Centralizuotos tarpusavio pagalbos linijos moterims sportininkėms (toliau – Pagalbos linija) tikslas – užtikrinti, kad kiekvienoje su sportu susijusioje darbo vietoje arba aplinkoje būtų taikoma į rezultatus orientuota politika, sprendžianti priekabiavimo ir smurto problemas.

Pagalbos linija nustato praktinius veiksmus, kurių gali imtis sporto organizacijos, sportininkai ir jų šeimos nariai, vadovai, treneriai, teisėjai ir kiti sektoriuje dalyvaujantys asmenys, siekdami sumažinti, užkirsti kelią ir sušvelninti su priekabiavimu susijusius veiksmus bei kovoti su smurtu, prievarta ir diskriminacija prieš moteris sporte.

Prevencijos priemones yra skirtos sporto organizacijoms ir sportuojančioms moterims. Norint pradėti ir gauti norimą informaciją, būtina užpildyti Užklausos formą.

 

VISA siūloma pagalba yra nemokama.

Užklausos forma:

 

Prevencinės priemonės sporto organizacijoms

Sporto organizacijų priekabiavimo ir smurto prevencijos politika

Sporto organizacijos turėtų stengtis sukurti ir išsaugoti aplinką, kurioje su darbuotojais, sportininkais, treneriais, nariais ir kitais suinteresuotais asmenimis būtų elgiamasi oriai, padoriai ir pagarbiai.

Todėl sporto organizacija turėtų turėti priekabiavimo ir smurto prevencijos politiką, kuri turėtų būti taikoma visiems su sporto organizacijomis susijusiems žmonėms ir turėtų būti tikimasi, kad jos bus laikomasi. Be to, reikia imtis tinkamų veiksmų, užtikrinančių, kad draudžiamo elgesio moterų atžvilgių išvis nebūtų.

Pagalbos linija pateikia Sporto organizacijų priekabiavimo ir smurto prevencijos politikos projektą, kurį sporto organizacija galėtų panaudoti, kaip pirminę versiją ir prisitaikyti pagal; savo poreikius, bet, kuri sporto organizacija ES.

Atsisiųskite dokumentą

Priekabiavimo ir smurto prevencijos sporto organizacijoje taisyklės

Priekabiavimo ir smurto prevencijos sporto organizacijoje taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – pateikti bendrus nurodymus (patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio) sprendžiant priekabiavimo ir smurto prevencijos sporto organizacijose klausimus. Konkrečiai, juo siekiama spręsti klausimus, susijusius su priekabiavimo ir smurto prevencija ir (arba) atvejais darbo vietoje ir (arba) sporto aplinkoje.

Šios Taisyklės yra skirtos kaip pagrindinė orientacinė priemonė įvairioms mažos bei didelioms vietinėms, regioninėms ir (ar) nacionalinės organizacijoms.

Pagalbos linija pateikia taisyklių projektą, kurį galėtų priimti, prireikus redaguoti ir laisvai naudoti bet kuri sporto organizacija ES.

Atsisiųskite dokumentą

Prevencijos / pagalbos priemonės moterims sportininkėms

Sporto sektoriaus moterys, patiriančios prievartą, turėtų turėti galimybę susisiekti su asmeniu ar organizacija, galinčia suteikti paramą ir pagalbą norint apsisaugoti nuo smurto. Siekdami paremti ir padėti moterims norint apsisaugoti ir (arba) jau įvykus priekabiavimo ir smurto atveju, EWA projektas pradeda Nacionalinę informacijos suteikimo paslaugą.

Kas yra nacionalinė informacijos suteikimo paslauga?

Tai procesas, kuriuo teikiama pagalba smurto ir diskriminacijos aukoms sporte, suteikiant patikimus organizacijų, kurios veikia prieš moterų smurtą Lietuvoje kontaktus, susijusius su pagalba ir parama moterims sportuojant. Kiekviena EWA projekto partnerių organizacija veikia kaip nacionalinis kontaktas ir bendradarbiauja su organizacijomis, kurios galėtų padėti užkirsti kelią priekabiavimo ir smurto aplinkybėms arba jas spręsti.

Kiekviena sporto organizacijos moteris (darbuotoja, sportininkė, trenerė, narė ar kitas suinteresuotas asmuo), kuri naudosis šia informacijos suteikimo paslauga, bus vertinama pagarbiai ir profesionaliai. Nacionalinis informacijos suteikimo centras ir paramos organizacijos griežtai laikysis konfidencialumo. Gauta informacija bus naudojama, saugoma ir naikinama pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Užklausų įrašai bus nuasmeninti ir naudojami tik statistiniams duomenims, neatskleidžiant asmens duomenų ir turinio.