logo EWA
Fighting women harassment and discrimination in sports ...
Επιλέξτε τη χώρα σας:
BE BG CY EL IT LT LV TR

Γραφείο Υποστήριξης Ένα κεντρικό γραφείο υποστήριξης από άτομο σε άτομο, για τις γυναίκες στον αθλητισμό

Στο πλαίσιο του έργου EWA το ερευνητικό κέντρο «Ηράκλειτος» του ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) για τη λειτουργία του EWA Help Desk που αφορά στην προώθηση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που ήδη παρέχει ο ΣΠΑΒΟ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το EWA Help Desk μπορεί προσφέρει υποστήριξη σε αθλήτριες που έχουν βιώσει παρενόχληση, ή βία στον χώρο του αθλητισμού στην Κύπρο. Για βοήθεια, συμβουλές, υποστήριξη, μπορείτε να:

καλέσετε τη ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΠΑΒΟ 1440.

Το τηλεφωνικό κέντρο στελεχώνεται με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικές επικοινωνίας από το τηλέφωνο. Η Γραμμή Βοήθειας 1440 είναι: Δωρεάν, 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες τον χρόνο.

Ή

μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMS ΣΠΑΒΟ στο 99984042

Νέα ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσία Live-Chat ΣΠΑΒΟ

 

Logo  Description automatically generated

 

Ο στόχος του κεντρικού γραφείου υποστήριξης από άτομο σε άτομο για τις αθλήτριες (εφεξής "Γραφείο Υποστήριξης") είναι να διασφαλίσει ότι κάθε χώρος εργασίας ή/και τοποθεσία που σχετίζεται με τον αθλητισμό, διαθέτει μια πολιτική προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, που αντιμετωπίζει το ζήτημα της παρενόχλησης και της βίας.

Το Γραφείο Υποστήριξης καθορίζει τα πρακτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι αθλητικοί οργανισμοί, οι αθλήτριες (-ες) και τα μέλη των οικογενειών τους, οι μάνατζερ, οι προπονήτριες (-ες), οι δικαστές και άλλοι εμπλεκόμενοι στον τομέα για τη μείωση, την πρόληψη και τον μετριασμό των ενεργειών που σχετίζονται με την παρενόχληση. Το γραφείο Υποστήριξης καθορίζει επίσης, μέτρα για την καταπολέμηση της βίας, της κακοποίησης και των διακρίσεων κατά των γυναικών στον αθλητισμό. Τα βήματα αντικατοπτρίζουν τα μέτρα πρόληψης για τους αθλητικούς οργανισμούς και τα μέτρα πρόληψης/βοήθειας για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Για να ξεκινήσετε και να λάβετε τις επιθυμητές πληροφορίες, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη φόρμα έρευνας.

Κάθε προτεινόμενη βοήθεια παρέχεται χωρίς χρέωση.

Φόρμα Έρευνας:

 

Μέτρα πρόληψης σε Αθλητικούς Συλλόγους

Πολιτική πρόληψης παρενόχλησης και βίας σε αθλητικούς συλλόγους

Οι αθλητικοί σύλλογοι θα πρέπει να προσπαθούν να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενες (-οι), οι αθλήτριες(-ες), οι προπονήτριες (-ές), τα μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, ευπρέπεια και σεβασμό. Το περιβάλλον του αθλητικού συλλόγου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την κοινή πίστη και την απουσία εκφοβισμού, καταπίεσης και εκμετάλλευσης.

Ως εκ τούτου, ο αθλητικός σύλλογος θα πρέπει να διαθέτει πολιτική για την πρόληψη της παρενόχλησης και της βίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλα τα άτομα που σχετίζονται με τον αθλητικό οργανισμό και τα οποία αναμένεται να συμμορφώνονται με αυτήν, καθώς και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθεί ότι η απαγορευμένη συμπεριφορά δεν θα συμβαίνει.

Το Γραφείο Υποστήριξης παρέχει το προσχέδιο της πολιτικής για την πρόληψη της παρενόχλησης και της βίας, το οποίο δύναται να υιοθετηθεί, να τεθεί υπό επεξεργασία αν χρειαστεί και να χρησιμοποιείται ελεύθερα από οποιοδήποτε αθλητικό σύλλογο στην ΕΕ.

Κατεβάστε το έγγραφο

Κανόνες για την πρόληψη παρενόχλησης και βίας σε αθλητικούς συλλόγους

Στόχος των Κανόνων για την πρόληψη της παρενόχλησης και της βίας σε αθλητικούς συλλόγους (εφεξής "κανόνες") είναι η παροχή γενικής καθοδήγησης (συμβουλευτικού χαρακτήρα και ενημερωτικού περιεχομένου) για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της πρόληψης της βίας σε αθλητικούς συλλόγους. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να αντιμετωπίσει ερωτήματα σε σχέση με την πρόληψη ή/και τα περιστατικά παρενόχλησης και βίας στον χώρο εργασίας ή/και στο αθλητικό περιβάλλον. Οι παρόντες κανόνες προορίζονται να χρησιμεύσουν ως βασικό εργαλείο αναφοράς για τις διάφορες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κλίμακες και για τους διάφορους τύπους και ανάγκες των αθλητικών συλλόγων. Το Γραφείο Υποστήριξης παρέχει το προσχέδιο των Κανόνων, που δύναται να υιοθετηθεί, να τεθεί υπό επεξεργασία αν χρειαστεί και να χρησιμοποιείται ελεύθερα από οποιοδήποτε αθλητικό σύλλογο στην ΕΕ.

Κατεβάστε το έγγραφο.

Μέτρα πρόληψης/βοήθειας για αθλήτριες

Οι γυναίκες στον αθλητικό τομέα που βιώνουν κακοποίηση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με κάποιο άτομο για να αναζητήσουν την υποστήριξη και την πρόληψη της βίας. Προκειμένου να υποστηριχθούν και να βοηθηθούν οι γυναίκες σε στάση ή/και σε περίπτωση παρενόχλησης και περιστάσεων βίας, το έργο EWA εγκαινιάζει μια Εθνική Υπηρεσία Παραπομπής Πληροφοριών. .

Τι είναι μία Εθνική Υπηρεσία Παραπομπής Πληροφοριών;

Πρόκειται για τη διαδικασία που προσφέρει υποστήριξη στα θύματα βίας και διακρίσεων στον αθλητισμό, παρέχοντας αξιόπιστες επαφές τοπικών οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, παρόχων νομικών υπηρεσιών και άλλων πόρων που σχετίζονται με τη βοήθεια και την υποστήριξη των γυναικών στον αθλητισμό. Κάθε οργάνωση-εταίρος στο έργο EWA λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής και έχει αναπτύξει συνεργασία με οργανώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και βίας.

Κάθε γυναίκα (υπάλληλος, αθλήτρια, προπονήτρια, μέλος ή άλλη ενδιαφερόμενη) του αθλητικού οργανισμού που θα χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία παραπομπής, θα αντιμετωπίζεται με σεβασμό και επαγγελματισμό. Το εθνικό σημείο επαφής και οι οργανώσεις υποστήριξης θα τηρούν αυστηρά το απόρρητο. Οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται θα χρησιμοποιούνται, θα αποθηκεύονται και θα διατίθενται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αρχεία ερευνών θα αποπροσωποποιούνται και θα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικά δεδομένα, χωρίς καμία αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και περιεχομένου.