logo EWA
Fighting women harassment and discrimination in sports ...
Ülkenizi seçin
BE BG CY EL IT LT LV TR

Yardım Masası Sporda Kadınlar için Merkezi Eşler Arası Yardım Masası

Yardım Masasının (bundan böyle Yardım Masası olarak anılacaktır) amacı, sporla ilgili her işyerinin ve/veya yerin taciz ve şiddet konusunu ele alan sonuç odaklı bir politikaya sahip olmasını sağlamaktır.

Yardım Masası, sporda kadınlara yönelik istismar ve ayrımcılık konusunda spor organizasyonları, sporcular ve aile üyeleri, yöneticiler, antrenörler, hakemler ve sektörle ilgili diğer kişilerin tacizle ilgili eylemleri azaltmak, önlemek ve hafifletmek ve şiddetle mücadele etmek için atabilecekleri pratik adımları belirler.Adımlar, spor organizasyonlarına yönelik Önleme önlemlerini ve sporda kadınlara yönelik Önleme/yardım önlemlerini yansıtmaktadır.
Başlamak ve istenilen bilgileri almak için Talep formunun doldurulması gerekmektedir.

In order to start and get wanted information, it is necessary to fill the Enquiry form.

TÜM önerilen yardım ücretsizdi

Yardım Masası Noktalarımız iletişim e-posta(lar)ı:

İleti Gönder

  1. ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: catalcaozelburo@gmail.com
  2. GENÇ GİRİŞİM EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ: gencgirisimyouth@gmail.com

Talep Formu:

 

Spor organizasyonlarına yönelik önleyici tedbirler

Spor organizasyonları taciz ve şiddeti önleme politikası

Spor organizasyonları, çalışanlarına, sporculara, antrenörlere, üyelere ve diğer ilgili kişilere haysiyet, edep ve saygı ile davranıldığı bir ortam yaratmaya ve korumaya çalışmalıdır. Spor organizasyonunun ortamı, ortak inanç ve yıldırma, baskı ve sömürünün olmaması ile değerlendirilmelidir

Bu nedenle, Spor organizasyonunun taciz ve şiddeti önleme politikası olmalı, Spor organizasyonuyla ilgili tüm kişilerin kapsamına alınmalı ve bunlara uymaları beklenmeli, ayrıca yasaklanmış davranışların olmamasını garanti altına almak için uygun önlemleri almalıdır.

Yardım masası, AB'deki herhangi bir spor organizasyonu tarafından benimsenebilecek, gerektiğinde düzenlenebilecek ve serbestçe kullanılabilecek Spor organizasyonlarının taciz ve şiddet önleme politikasının taslak versiyonunu sağlar.

Belgeyi indirin

Spor organizasyonunda taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik kurallar

Spor organizasyonlarında taciz ve şiddetin önlenmesine ilişkin Kuralların (bundan böyle Kurallar olarak anılacaktır) amacı, Spor organizasyonlarında taciz ve şiddetin önlenmesi konusunda genel rehberlik sağlamaktır (doğası gereği tavsiye niteliğindedir ve içerik olarak bilgilendiricidir). Spesifik olarak, işyerinde ve/veya spor ortamında taciz ve şiddetin önlenmesi ve/veya meydana gelmesiyle ilgili soruları ele almayı amaçlar.

Bu Kurallar, farklı yerel, bölgesel, ulusal ölçekler ve farklı Spor organizasyonları türleri ve ihtiyaçları için temel bir referans aracı olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Yardım masası, AB'deki herhangi bir spor organizasyonu tarafından benimsenebilecek, gerektiğinde düzenlenebilecek ve ücretsiz olarak kullanılabilecek Kuralların taslak versiyonunu sağlar.

Belgeyi indirin

Kadın sporculara yönelik önleme/yardım önlemleri

Spor sektöründe istismara maruz kalan kadınlar, destek ve şiddeti önleme arayışında olan biriyle iletişim kurma olanağına sahip olmalıdır.
EWA projesi, iş bırakma ve/veya taciz ve şiddet durumlarında kadınları desteklemek ve onlara yardım etmek için bir Ulusal bilgi yönlendirme hizmeti başlatıyor.

Ulusal bilgi yönlendirme hizmeti nedir?

Yerel kadın hakları örgütlerinin, yasal hizmet sağlayıcıların ve sporda kadınlara yardım ve destekle ilgili diğer kaynakların güvenilir bağlantılarını sağlayarak sporda şiddet ve ayrımcılık mağdurlarına destek sunan süreçtir.
EWA projesindeki her ortak kuruluş, ulusal bir irtibat noktası olarak faaliyet göstermektedir ve meydana gelen taciz ve şiddet durumlarının önlenmesine veya bunlarla baş edilmesine yardımcı olabilecek kuruluşlarla işbirliği geliştirmiştir.

Bu yönlendirme hizmetini kullanacak olan spor organizasyonunu herhangi bir kadın (çalışan, sporcu, antrenör, üye veya diğer ilgili kişi) a özsaygı ve profesyonellik ile muamele edilecektir.
Gizlilik, ulusal irtibat noktası ve destek kuruluşları tarafından sıkı bir şekilde korunacaktır. Alınan bilgiler, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olarak kullanılacak, saklanacak ve imha edilecektir. Talep formu kayıtları kişiselleştirilmeyecek ve kişisel veriler ve içerik ifşa edilmeden sadece istatistiksel veriler için kullanılacaktır.